Arvuti ML 501 uuenenud valikud võimaldavad konfigureerida senisest väiksema energiatarbega toodet. Energy Star tüüpiline energiatarve on 32% väiksem ja protsessori erinevatel töökoormustel on energiatarve 14..19% väiksem.

Tüüpiline energiatarve Energy Star järgi

Energy Star logo

Lauaarvuti ML 501 omab kehtivat Energy Star energiatõhususmärgistust ning vastab selle spetsifikaadiga arvutitele kehtestatud nõuetele.

Hiljuti arvuti ML 501 valikutesse lisandunud Haswell põlvkonna Intel® Core™ i3 protsessor on võrreldes eelmise põlvkonna (Ivy Bridge) Core™ i3 protsessoriga energiatõhusam, mis väljendub nii Energy Star järgi arvutatud tüüpilises energiatarbimises kui ka energiatarbes protsessorite erinevatel töökoormustel.

Energy Star spetsifikaadi järgi mõõdetud arvuti tüüpiline energiatarve (Typical Energy Consumption, TEC) on konfiguratsioonis Haswell põlvkonna protsessoriga 32% väiksem kui Ivy Bridge põlvkonna protsessoriga.

Energy Star spetsifikaadi kohaselt arvutatakse arvuti tüüpiline energiatarve kindlaksmääratud töörežiimide osakaaluga ning väljendatakse aastase energiakuluna. Standardkonfiguratsioonis arvuti ML 501 tüüpiline energiatarve (Typical Energy Consumption, TEC) erinevate põlvkondade protsessorite korral:

Intel® Core™ i3-3217U
(Ivy Bridge)
Intel® Core™ i3-4010U
(Haswell)
Tüüpiline energiatarve (TEC) 41,35 kWh 28,06 kWh

Energiatarve protsessori erinevatel töökoormustel

Lisaks Energy Star spetsifikaadile mõõdame ML arvutite energiatarvet ka arvuti protssessori erinevatel koormustel. See annab täiendava võimaluse hinnata, kuidas mõjub töörežiim energiatarvet.

Arvuti ML 501 energiatarve protsessori erinevatel töökoormustel on Haswelli protsessori puhul 14..19% väiksem:

Protsessori koormus Intel® Core™ i3-3217U
(Ivy Bridge)
Intel® Core™ i3-4010U
(Haswell)
Jõude (idle) 8,07 W 6,93 W
25% 13,10 W 10,62 W
50% 15,19 W 12,26 W
75% 15,31 W 12,74 W
100% 15,53 W 13,09 W