Töötukassas kasutatakse infokioskeid ML 510 iseteeninduslikuks info hankimiseks.

Projekti kirjeldus

Infokioskite otstarve

Infokioskeid ML 510 kasutatakse iseteeninduslikuks info hankimiseks (nt tööpakkumised).

Autentides ID-kaardiga on võmalik kasutada Töötukassa iseteenindusportaali, kus tööotsijatele ja tööandjatele on loodud võimalused suhelda omavahel ja töötukassaga mugavalt ja paberivabalt. Iseteeninduse kasutamiseks ei pea olema töötukassas arvele võetud töötu või tööotsijana.

Klient

Eesti Töötukassa on töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis alustas tegevust 2002. aastal.

Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga tagada töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töölepingu ülesütlemise hüvitamine töötajale koondamise korral ja töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Eesti Töötukassa viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.

Infokioskite kirjeldus ja omadused

  • Toode: infokiosk ML 510
  • 19″ (48,2 cm) diagonaaliga puuteekraan
  • 4 mm alumiiniumist lukustatav korpus
  • metallist vandalismikindel klaviatuur
  • ID-kaardi lugeja
  • kioskiarvuti Intel® Celeron® protsessoriga
  • Sitekiosk tarkvara mis tagab kioski turvalise järelvalveta kasutamise

Täiendav info

Fotod ML infokioskitest Töötukassas

Suurendamiseks klõpsa pildil

Summary
Article Name
ML infokioskid Töötukassas
Author
Description
Töötukassas kasutatakse infokioskeid ML 510 iseteeninduslikuks info hankimiseks.