Eesti Kekkonnauuringute Keskuse Liivalaia õhuseirejaama välisseinal asuva infokioski ML 960E kaudu saab infot õhukvaliteedi kohta kõikides Eesti seirejaamades.

Projekti kirjeldus

Väliinfokioski otstarve

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Liivalaia õhuseirejaama välisseinale kinnitatud iseteenindusliku infokioski ML 960E abil saab igaüks vaadata infot selle kohta, milline on parasjagu õhukvaliteet Liivalaia tänaval ja kõikides teistes Eesti õhuseirejaamades.

Klient

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Eesti juhtiv keemiliste ja füüsikaliste laboriuuringutega tegelev ettevõte.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus annab täppis- ja mudeluuringutel põhinevat objektiivset teavet keskkonnaseisundi ja keskkonnale avaldatava surve kohta tehes füüsikalisi ja keemilisi laborianalüüse ning geotehnilisi uuringuid.

Keskkonnaseire raames teostatakse uuringuid riiklike programmide alusel ja mitmete keskkonnaasutuste, sh Keskkonnaameti tellimusel. Uuringute tulemusi kasutatakse elukeskkonna parandamisel, keskkonnale ohutute tehnoloogiate väljatöötamisel ning riikliku keskkonnastrateegia arendamisel, aga samuti avariidest põhjustatud keskkonnareostuse ulatuse määramisel ja saasteallikate tuvastamisel.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus on vastavate riiklike institutsioonide poolt määratud toidu, toidutoorme ja alkoholi analüüside volitatud laboriks ning pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette referentlaboriks pakkudes väga laias valikus keemilisi ja füüsikalisi analüüse ning seotud teenuseid.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus kuulub Euroopa Toiduohutuse Agentuuri (European Food Safety Authority) kompetentsete toiduohutusega tegelevate organisatsioonide nimekirja.

Väliinfokioski kirjeldus ja omadused

  • Toode: infokiosk ML 960E
  • mõeldud kasutamiseks välitingimustes (õues)
  • mõeldud järelvalveta iseteeninduseks
  • puuteekraan
  • ekraani valgustugevus 2500 cd/m²
  • valgustugevuse automaatne reguleerimine vastavalt keskkonna valgustingimustele
  • seinakorpus (metallist, 12 mm turvaklaasist esipaneeliga, lukustatav)
  • kliimamoodul (vastavalt õhuniiskusele ja temperatuurile reguleerib ventilatsiooni ja kütet)
  • ekraaniarvuti

Täiendav info

Fotod väliinfokioskist ML 960E Liivalaia õhuseirejaamas

Suurendamiseks klõpsa pildil

Summary
Article Name
ML väliinfokiosk Liivalaia õhuseirejaamas
Author
Description
Eesti Kekkonnauuringute Keskuse Liivalaia õhuseirejaama välisseinal asuva infokioski ML 960E kaudu saab infot õhukvaliteedi kohta kõikides Eesti seirejaamades.