Olulised erinevused RAID kettamassiivi loomisel emaplaadile lõimitud (integreeritud) tarkvaralise RAID ja eraldiseisva kontrolleriga lahenduse korral.

Eraldiseisva kontrolleri ja emaplaadile integreeritud tarkvaralise RAID-i erinevused

Villy Punab
ML serverite tootejuht

Villy Punab (ML serverite tootejuht)

Tihti on küsitud mis on eraldiseisva kontrolleriga ja emaplaadile integreeritud (lõimitud) tarkvaralise RAID kettamassiivi erinevused. Allpool on toodud kompaktne ülevaade tabeli kujul lahenduste erinevustest ning ka lühike selgitus, mis tähtsust need erinevused omavad.

Riistvaralise kontrolleri puhul on RAID-massiivi ülesehitusaeg oluliselt kiirem, kui tarkvaralise RAID-iga. Samuti toetab Riistvaraline RAID kõrgema taseme RAID leveleid (nt 6, 50, 60). Kui kaalute juba RAID5 leveli kasutamist, soovitame seda teha riistvaralise RAID kontrolleriga.

Tabelis tähistab “kontroller” eraldiseisvat riistvaralist RAID kontrollerit ning “süsteem” tähistab tööjaama, serverit või andmemassiivi millel on emaplaadile integreeritud (lõimitud) tarkvaraline RAID.

     
  Kontroller Tarkvaraline
RAID algoritm kontrolleri püsivaras (firmware) süsteemi ajuris (driver)
Protsessor autonoomne kontrolleri protsessor süsteemi protsessor
Mälu autonoomne kontrolleri mälu süsteemimälu
Logi detailne,
säilub kontrolleri mälus
minimaalne,
ainult operatsioonisüsteemi tasemel
Vahemälu kontrolleris ~1GB DDR3 + SSD vahemälu kasutatakse süsteemimälu
Vahemälu kaitse autonoomne kontrolleri aku süsteemi toide
Lisavõimalused SSD vahemälu
krüpteerimisvõti
Rapid Recovery Snapshot
FastPath I/O
puuduvad

Algoritm. Püsivaras (firmware) asuv algoritm on vähem avatud riskidele, mis on seotud süsteemi ja selle ajuritega (driver). Riistvaraline RAID kontroller salvestab ka ketastele RAID kontrolleri info (META data), see on oluline juhuks kui on vajadus RAID kontrollerit vahetada. Uus kontroller saab ketastelt info olemasoleva RAID massiivi osas.

Protsessor. Autonoomse kontrolleri protsessori kasutamine tõstab oluliselt jõudlust võrreldes tarkvaralise lahandusega, mis kasutab süsteemi protsessorit.

Mälu. Autonoomse kontrolleri mälu kasutamine tõstab oluliselt jõudlust võrreldes tarkvaralise lahendusega, mis kasutab süsteemimälu.

Vahemälu (cache). Süsteemist sõltumatu toide RAID kontrolleri akult tagab, et kontrolleri vahemälus (write back cache) säilivad kirjutatavad andmed rikke tekkimise hetke seisuga ja süsteemi töö taastamisel loetakse need sisse. Vaata ka postitust Server kiiremaks RAID kontrolleri vahemälu kasutades

Vahemälu kaitse. Eraldiseisev aku RAID kontrolleril annab parema vahemälu kaitse ning suurema töökindluse (vt ka Vahemälu). Süsteemi olek katkematu vooluallika (UPS) taga ei anna kaitset toiteploki või tarkvara põhjustatud rikete korral. Kaitstud vahemälu võimaldab serveris kasutada “Write Back” vahemälu reziimi, mis lisab oluliselt serverile jõudlust, kuna andmed salvestatakse esmaslt RAID kontrolleri mällu ning alles seejärel kirjutatakse ketastele (ei oodata ketaste järgi).

Lisavõimalused. Eraldiseisvatel RAID kontrolleritel on olulised lisavõimalused, mida ei ole tarkvaralistel lahendustel. Lisada saab veel erinevaid võtmeid – SSD vahemälu, Krüpteerimisvõti, Rapid Recovery Snapshot, FastPath I/O. Riistvaraline RAID kaart toetab ka laiendust (expander support), nt 4-pordine kaart toetab 128 füüsilist ketast.