SSD ketaste osakaal 2013 aastal, käesoleva aasta esimeses kvartalis ning tulevikuprognoosid.

SSD ketaste osakaal 2013

Uuringufirma IHS andmetel moodustasid SSD kettad 11,4% maailmas 2013 aastal müüdud ketastest.

Kas 11,4% on palju või vähe? Konteksti andmiseks võrdleme seda numbrit meie vastava näitajaga.

Praktiliselt kõikides ML toodetes (terminalid, lauaarvutid, tööjaamad, serverid, infokioskid) kasutatakse kettaid. Võtsime välja andmed 2013 aastal meie toodetesse läinud ketaste kohta ning nende alusel arvutasime välja SSD ketaste osakaalu. Oluline on silmas pidada, et paljud meie tooted (nt serverid, tööjaamad) sisaldavad mitut ketast.

Tulemus on näha allpool olevas graafikus. ML-i kliendid väärtustavad SSD ketaste kasutamisest saadavaid eeliseid oluliselt kõrgemalt kui maailmas keskmiselt! 2013 aastal oli SSD ketaste osakaal meie toodetes 27,9% mis on 2,4 korda kõrgem kui maailmas!

SSD ketaste osakaal 2013

SSD ketaste osakaal 2014 esimeses kvartalis

SSD ketaste turg on dünaamiline ning palju muutub ka ühe kvartali jooksul. Lauaarvutites jõudsime olulise tähiseni: SSD ketaste osatähtsus tõusis 40%-ni!

Miks on 40% joon oluline?

Oleme varasemalt täheldanud seaduspära: kui uue tehnoloogia osakaal jõuab 40%-ni, siis järgneb tihti eelmise tehnoloogia kiire kadumine.

Näiteks võib tuua LCD ja CRT monitorid: kui vedekristallmonitorid saavutasid 40% osatähtsuse, siis sellele järgneva kvartali jooksul kukkus CRT monitoride müük nulli.

Ketaste puhul ei ole sellist järsku stsenaariumi siiski ette näha, kuna SSD salvestusmahu 1 GB hind on jätkuvalt ca 5-6 korda kallim kui HDD ketaste puhul. Samas poleks see mingi üllatus, kui ML lauaarvutites oleks SSD ketaste osatähtsus II kvartalis üle poole – tööks piisava mahtuvusega (120 GB) SSD ketas on hetkel ca 20 eurot kallim enimlevinud mahtuvusega (500 GB) HDD kettast. Need 20 eurot võimaldavad aga arvuti jõudlust tõsta kordades!

SSD ketaste osakaalu trend: 2013 aasta võrreldes 2014 esimese kvartaliga

Tulevikuprognoosid

Maailma juhtiv IT firma Intel prognoosib aastaks 2017 maailmaturul SSD ketaste osakaalu märgatavat tõusu (graafik allpool). Hea meel on tõdeda, et arvutite poole pealt elame juba tulevikus (hetkel osatähtsus 40%) ning et serverites on meil kenasti kasvuruumi (hetkel osatähtsus 20%):

Maailmaturg: SSD ketaste osakaalu prognoos aastaks 2017